Γραμματειακή Υποστήριξη

Προσωπικό και εξοπλισμός για να μην αφήσετε τίποτε στην τύχη.Γραμματειακή υποστήριξη για επιτυχημένο συνέδριο.

Desktops

Laptops

Εκτυπωτές

Δίκτυα

Φωτοτυπικά

Fax

e-posters

internet corners

Ηλεκτρονική διαχείριση των παρουσιάσεων (επεξεργασία και αποστολή στην κατάλληλη αίθουσα).

Συγκέντρωση των παρουσιάσεων σε ασφαλή ηλεκτρονική σελίδα.

Για να ασχοληθείτε μόνο με την παρουσίαση σας