Συστήματα ψηφοφορίας

 

Παρέχουμε συστήματα ψηφοφορίας για ενοικίαση ή πώληση.

Σεμινάρια,έρευνες,συνέδρια μπορούν να γίνουν  διαδραστικά με την χρήση των αντίστοιχων συστημάτων.

Άμεση παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε οθόνες.

Αναλυτικά ποσοστά με εντυπωσιακά γραφήματα.

Απεριόριστες επιλογές σε τύπους ερωτήσεων

Αποθήκευση των δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία μετά την λήξη της εκδήλωσης,